Χρήσιμες πληροφορίες - Ορθοδοντική

 

Γιατί έχει το παιδί μου ορθοδοντικό πρόβλημα και τι το προκαλεί;

Τα ορθοδοντικά προβλήματα οφείλονται σε κληρονομικούς ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Κληρονομικές ανωμαλίες είναι ο συνωστισμός, τα υπεράριθμα ή ελλείποντα δόντια, προβλήματα στην ανάπτυξη των γνάθων. Περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση των δοντιών και την ανάπτυξη των γνάθων είναι: στοματική αναπνοή, πιπίλισμα δακτύλου ή γλώσσας. Επίσης πρόωρη απώλεια νεογιλών ή και μονίμων δοντιών από τερηδόνα ή τραύμα, προκαλεί ορθοδοντικά προβλήματα, διότι λόγω της μετακίνησης των παρακειμένων δοντιών χάνεται ο χώρος.

 

Σε ποια ηλικία αλλάζουμε τα νεογιλά δόντια;

Η αλλαγή των δοντιών ξεκινάει περίπου από 6 ετών και ολοκληρώνεται στα 13 - εκτός από τους φρονιμήτες.

 

 

Εφόσον διαπιστώσει ο ορθοδοντικός ότι έχω ορθοδοντικό πρόβλημα, τι πρέπει να ακολουθήσει;

Για να γίνει σωστή διάγνωση του ορθοδοντικού προβλήματος και ένα σχέδιο θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή, πρέπει να ληφθούν πανοραμική ακτινογραφία, πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία, ίσως και κάποιες ενδοστοματικές ακτινογραφίες, αποτυπώματα από τα δόντια και φωτογραφίες. Με αυτά τα στοιχεία ο ορθοδοντικός θα κάνει μια ανάλυση και μελέτη του περιστατικού και στο επόμενο ραντεβού θα ενημερώσει τον ασθενή πως θα γίνει η ορθοδοντική θεραπεία και πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται.

 
Διάγνωση και Θεραπεία

Διάγνωση και Θεραπεία
Διάγνωση και Θεραπεία

Εκμαγεία

Εκμαγεία
Εκμαγεία

Ακτινογραφίες (1)

Ακτινογραφίες (1)
Ακτινογραφίες (1)

Ακτινογραφίες (2)

Ακτινογραφίες (2)
Ακτινογραφίες (2)

 

Τι ακολουθεί μετα το τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας;

Την ημέρα που ο ασθενής βγάζει τα σιδεράκια, θα κολλήθουν στις γλωσσικές επιφάνειες των προσθίων δοντιών λεπτά συγκρατητικά σύρματα και θα δοθούν και συγκρατητικά μασελάκια. Επίσης θα ληφθεί μια πανοραμική ακτινογραφία και φωτογραφίες για να ελεγχθεί ότι όλα είναι εντάξει. Θα δοθούν οδηγίες στον ασθενή για τη χρήση των συγκρατητικών και πόσο συχνά χρειάζεται να έρχεται για έλεγχο στον ορθοδοντικό.

 
Συγκρατητικό σύρμα

Συγκρατητικό σύρμα
Συγκρατητικό σύρμα

Συγκρατητικά μασελάκια (1)

Συγκρατητικά μασελάκια (1)
Συγκρατητικά μασελάκια (1)

Συγκρατητικά μασελάκια (2)

Συγκρατητικά μασελάκια (2)
Συγκρατητικά μασελάκια (2)