Ορολογία ορθοδοντικών προβλημάτων

 
Ορολογία ορθοδοντικών προβλημάτων

Όταν η σχέση των γνάθων και των δοντιών μεταξύ τους δεν είναι σωστή, λέμε ότι έχουμε ανωμαλία σύγκλεισης.

 

Εισαγωγή στην ορθοδοντική

 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ανωμαλιών σύγκλεισης:

  • Ιη τάξη - τα δόντια της άνω και της κάτω γνάθου είναι σε σωστή σχέση μεταξύ τους, αλλά υπάρχει συνωστισμός ή αραιοδοντία.
  • ΙΙη τάξη - η άνω γναθος ή και τα δόντια βρίσκονται πιο μπροστά από την κάτω γνάθο.
  • ΙΙΙη τάξη - η κάτω γνάθος ή και τα δόντια βρίσκονται πιο μπροστά απο την άνω γνάθο.
Ιη τάξη (συνωστισμός)

Ιη τάξη (συνωστισμός)
Ιη τάξη (συνωστισμός)

Ιη τάξη (αραιοδοντία)

Ιη τάξη (αραιοδοντία)
Ιη τάξη (αραιοδοντία)

ΙΙη τάξη

ΙΙη τάξη
ΙΙη τάξη

ΙΙΙη τάξη

ΙΙΙη τάξη
ΙΙΙη τάξη

 

Συνωστισμός των δοντιών

Δυσκολεύει τη στοματική υγιεινή και γι'αυτό βλέπουμε πιο συχνά ουλίτιδα σε τέτοια περιστατικά.

 

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη

Τα δόντια της άνω γνάθου πετάνε έξω από το στόμα, δεν καλύπτονται από τα χείλη και γι'αυτό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος τραύματος.

 

Υπερσύγκλειση ή Αυξημένη κάθετη πρόταξη

Τα κάτω δόντια μπορεί να τραυματίζουν το ούλο των άνω δοντιών υπερώια ή και το αντίστροφο, δηλαδή τα άνω δόντια μπορεί να έχουν επαφή με το ούλο μπροστά από τους κάτω τομείς και να καλύπτονται εντελώς τα κάτω πρόσθια δόντια.

 

 
Υπερσύγκλειση ή Αυξημένη κάθετη πρόταξη

Υπερσύγκλειση ή Αυξημένη κάθετη πρόταξη
Υπερσύγκλειση ή Αυξημένη κάθετη πρόταξη

 

Χασμοδοντία

Τα δόντια της άνω γνάθου δεν έχουν επαφή με τα δόντια της κάτω γνάθου στο κλείσιμο. Όταν δεν υπάρχει επαφή στα μπροστινά δόντια λέγεται πρόσθια χασμοδοντία και όταν τα πίσω δόντια δεν έχουν επαφή, λέγεται οπίσθια χασμοδοντία.

Χασμοδοντία πριν (1)

Χασμοδοντία πριν (1)
Χασμοδοντία πριν (1)

Χασμοδοντία μετά (1)

Χασμοδοντία μετά (1)
Χασμοδοντία μετά (1)

Χασμοδοντία πριν (2)

Χασμοδοντία πριν (2)
Χασμοδοντία πριν (2)

Χασμοδοντία μετά (2)

Χασμοδοντία μετά (2)
Χασμοδοντία μετά (2)

 

Σταυροειδής σύγκλειση

Όταν η άνω γνάθος είναι πιο στενή από την κάτω γνάθο, μετατοπίζεται η κάτω γνάθος προς τη μια πλευρά περισσότερο κι αυτό δημιουργεί ασυμμετρία προσώπου και προβλήματα στη μάσηση και στη κροταφογναθικη άρθρωση.

 

 

 

Αγενεσία δοντιών

Μερικές φορές λείπουν κάποια μόνιμα δόντια και δημιουργούνται μεγάλα κενά μεταξύ των δοντιών που μπορεί να είναι αντιαισθητικά, ιδίως άμα είναι στα πρόσθια δόντια. Η έλλειψη δοντιών είναι κληρονομική. Πολλές φορές παραμένουν τα νεογιλά δόντια και γι'αυτό πρέπει να αποφασιστεί αναλόγως με το πρόβλημα ποιά είναι η καλύτερη θεραπεία.

 

 
Αγενεσία δοντιών πριν

Αγενεσία δοντιών πριν
Αγενεσία δοντιών πριν

Αγενεσία δοντιών μετά

Αγενεσία δοντιών μετά
Αγενεσία δοντιών μετά

 

Έγκλειστα δόντια

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν δόντια που δεν ανατέλλουν και χρειάζονται ορθοδοντικές δυνάμεις για να έρθουν στον οδοντικό φραγμό. Αυτό συνήθως συμβαίνει με τους κυνόδοντες της άνω γνάθου.

 

Έγκλειστος κυνόδοντας 1

Έγκλειστος κυνόδοντας 2

 

Έγκλειστοι φρονιμήτες

Πολλές φορές οι φρονιμήτες δεν έχουν χώρο για να ανατείλουν στο οδοντικό τόξο και βλέπουμε στην πανοραμική ακτινογραφία τη θέση τους και αν πρόκειται να επηρεάσουν τα υπόλοιπα δόντια.

Φρονιμήτες σε σωστή θέση

Φρονιμήτες σε σωστή θέση
Φρονιμήτες σε σωστή θέση

Φρονιμήτες με λάθος κλίση

Φρονιμήτες με λάθος κλίση
Φρονιμήτες με λάθος κλίση

Έγκλειστοι φρονιμήτες (1)

Έγκλειστοι φρονιμήτες (1)
Έγκλειστοι φρονιμήτες (1)

Έγκλειστοι φρονιμήτες (2)

Έγκλειστοι φρονιμήτες (2)
Έγκλειστοι φρονιμήτες (2)

Έγκλειστοι φρονιμήτες (3)

Έγκλειστοι φρονιμήτες (3)
Έγκλειστοι φρονιμήτες (3)

Έγκλειστοι φρονιμήτες που πρέπει να αφαιρεθούν

Έγκλειστοι φρονιμήτες που πρέπει να αφαιρεθούν
Έγκλειστοι φρονιμήτες που πρέπει να αφαιρεθούν